Upphävd författning

Förordning (2001:16) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-01-25
Ändring införd
SFS 2001:16
Ikraft
2001-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar med stöd av 15 § lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Riksskatteverket att besluta om vilken eller vilka skattemyndigheter som skall handlägga ärenden om skattereduktion enligt nämnda lag.

Ändringar

Förordning (2001:16) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2003:1019) om upphävande av förordningen (2001:16) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Omfattning
upph.