Förordning (2001:168) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2001/2002

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001:168
Ikraft
2001-07-01
Tidsbegränsad
2002-06-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2001/02.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Flygfotogen10
Dieselbrännolja/eldningsolja 126
Övriga eldningsoljor25
Gasol25

Ändringar

Förordning (2001:168) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2001/02

CELEX-nr
31998L0093
Ikraftträder
2001-07-01