Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:332
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar från Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) att gälla:
 1. CFU 1965:4 Fråga om skatteavdrag på semestermedel, som utbetalas av en av Taxi Intresseförening i Stockholm förvaltad semesterkassa.
 2. CFU 1965:11 Skatteavdrag å landstingsanställda läkares inkomst av öppen vård m.m.
 3. CFU 1966:7 Fråga om skatteavdrag på semesterersättning, som betalas genom EA:s semesterkassa.
 4. CFU 1966:8 Angående skatteavdrag för gift utlänning med arbetsanställning i Sverige men familjen kvarboende i hemlandet.
 5. CFU 1967:10 Angående skatteavdrag, då utländskt företag mot ersättning ställer arbetskraft till svenskt företags förfogande.
 6. CFU 1968:7 Skatteavdrag på ersättning, som utbetalas till korttidsanställda stuveriarbetare.
 7. CFU 1968:15 Angående arbetstagares skyldighet att för arbetsgivare styrka att han själv inbetalat kvarstående skatt.
 8. CFU 1969:23 Fråga om artistskatt på ersättning till sångare m.fl. vid jordfästning.
 9. CFU 1969:27 Angående skyldighet att i visst fall erlägga artistskatt.
 10. CFU 1970:4 Fråga om arbetsgivare - arbetstagareförhållande i visst fall.
 11. CFU 1970:6 Förlängning av anstånd enligt 48 § 1 mom. uppbördsförordningen.

Ändringar

Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:243, Prop. 2000/01:110, Bet. 2000/01:SkU23
Ikraftträder
2001-07-01