Förordning (2001:386) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (1984:649) om företagshypotek

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:386
Ikraft
2001-07-01
Tidsbegränsad
2001-07-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek att inskrivningsdagarna den 2 och 3 juli 2001 skall ställas in.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och gäller till den 6 juli 2001.

Ändringar

Förordning (2001:386) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (1984:649) om företagshypotek

Ikraftträder
2001-07-01