Riksbankens föreskrifter (2001:504) om minnesmynt på tvåhundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2001-06-08
Ändring införd
SFS 2001:504
Ikraft
2001-06-19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av Konung Carl XVI Gustafs och Drottning Silvias silverbröllopsdag skall minnesmynt med nominellt värde av tvåhundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs och Drottning Silvias porträtt i profil med omskriften "KONUNG • CARL • XVI • GUSTAF • DROTT-NING • SILVIA".

[S3]På frånsidan stora riksvapnet, därunder omgivet av till vänster "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn och till höger "E" som anger myntningsorten samt texten "SVERIGE", "1976 • 19 JUNI • 2001", "200 KR".

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2001:504) om minnesmynt på tvåhundra kronor

Ikraftträder
2001-06-19