Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
SFS 2001:647
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 37 900 kronor respektive 38 700 kronor för år 2002.

Ändringar

Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002

Ikraftträder
2002-01-01