Inaktuell version

Förordning (2001:725) om valdag m.m. för omval till Sametinget

Version: 2001:725

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2001-09-13
Ändring införd
SFS 2001:725
Ikraft
2001-10-01
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Omval vid 2001 års val till Sametinget skall äga rum söndagen den 4 november 2001.

2 §  Den slutliga röstlängd som upprättades för det ordinarie valet år 2001 skall användas för omvalet.

3 §  I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i sametingslagen (1992:1433).

Ändringar

Förordning (2001:725) om valdag m.m. för omval till Sametinget

Ikraftträder
2001-10-01