Förordning (2001:760) om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2001-10-25
Ändring införd
SFS 2001:760
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2002 skall vara 5,0 procent.

Ändringar

Förordning (2001:760) om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002

Ikraftträder
2002-01-01