Förordning (2001:816) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
SFS 2001:816
Ikraft
2001-11-29
Tidsbegränsad
2001-12-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver i fråga om registermyndigheten enligt 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009) att inskrivningsdagarna den 30 november, 3 och 4 december 2001 skall ställas in.

Ändringar

Förordning (2001:816) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009)

Ikraftträder
2001-11-29