Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:861) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-12-04
Ändring införd
SFS 2001:861
Ikraft
2001-12-04
Upphäver
Tillkännagivande (2000:726) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.
  1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen (SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stat ansluten: Island.
  2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är förutom Storbritannien och Nordirland följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Cypern, Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya, Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt Trinidad och Tobago.
  3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ 1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater och områden anslutna: Argentina, Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Kina (avser endast Macao), Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Marocko, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.
  4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland, Turkiet samt Tyskland.
  5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen (SÖ 1969:26) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Argentina (från den 1 december 2001), Bahamas, Barbados, Belgien, Botswana, Bulgarien, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mexico, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Ryssland (från den 1 december 2001), Schweiz, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina (från den 1 december 2001), Venezuela och Vitryssland.
  6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.
  7. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen (SÖ 1975:34 och 1980:28) om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina, Australien, Barbados, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Kina (avser endast Hong Kong och Macao), Lettland, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland och Venezuela.
  8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet och Österrike.
  9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är följande främmande stater anslutna: Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Makedonien (FYROM), Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien och Vitryssland.

Ändringar

Tillkännagivande (2001:861) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

Ikraftträder
2001-12-04

Ändring, SFS 2002:730

Omfattning
upph.