Förordning (2001:956) om inkomstindex för år 2002

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001:956
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 106,16 för år 2002.

Ändringar

Förordning (2001:956) om inkomstindex för år 2002

Ikraftträder
2002-01-01