Förordning (2001:957) om inkomstbasbelopp för år 2002

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001:957
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 38 800 för år 2002.

Ändringar

Förordning (2001:957) om inkomstbasbelopp för år 2002

Ikraftträder
2002-01-01