Förordning (2002:1066) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2002-12-12
Ändring införd
SFS 2002:1066
Ikraft
2002-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att lagen (2002:982) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna skall träda i kraft den 31 december 2002.

Ändringar

Förordning (2002:1066) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Ikraftträder
2002-12-31