Upphävd författning

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:2) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

Departement
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
2002-01-09
Ändring införd
SFS 2002:2 i lydelse enligt SFS 2002:802
Ikraft
2002-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Statens bostadskreditnämnd föreskriver att garantiavgiften enligt 12 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder skall motsvara 0,5 procent av det garanterade lånebeloppet, om inte Bostadskreditnämnden i ärende om kreditgaranti beslutat att annan avgift skall gälla. Föreskrift (2002:802).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:2) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2002 och tillämpas i fråga om avgifter som betalas in efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:91, Prop. 2000/01:26, Bet. 2000/01:BoU2
Ikraftträder
2002-02-01

Föreskrift (2002:802) om ändring i Statens bostadskreditnämnds föreskrift (2002:2) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 1 december 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2002.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2016:468) om upphävande av föreskrift (2002:2) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

Omfattning
upph.