Upphävd författning

Förordning (2002:612) om allmän försäkringskassas deltagande i viss projektverksamhet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:612
Ikraft
2002-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa får tillsammans med Västra Götalandsregionen bedriva projekt som gäller medicinsk verksamhet och därmed sammanhängande forskning inom området för stressrelaterad ohälsa.

Ändringar

Förordning (2002:612) om allmän försäkringskassas deltagande i viss projektverksamhet

Ikraftträder
2002-07-15

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.