Förordning (2002:658) om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2002-06-19
Ändring införd
SFS 2002:658
Ikraft
2002-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av juli 2002, nämligen
  1. Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:4) om uppgifter till Trädgårdsräkningen 2000,
  2. Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:16) om uppgifter till djurräkningen i juni 2000,
  3. Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:19) om uppgifter till lantbruksregistret, och
  4. Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:27) om uppgifter till djurräkningen i december 2000.

Ändringar

Förordning (2002:658) om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån

Ikraftträder
2002-08-01