Förordning (2002:709) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-08-29
Ändring införd
SFS 2002:709
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 38 600 kronor respektive 39 400 kronor för år 2003.

Ändringar

Förordning (2002:709) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003

Ikraftträder
2003-01-01