Förordning (2002:747) om inkomstindex för år 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
SFS 2002:747
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 111,79 för år 2003.

Ändringar

Förordning (2002:747) om inkomstindex för år 2003

Ikraftträder
2003-01-01