Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Ändring införd
SFS 2002:778
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 40 900 för år 2003.

Ändringar

Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003

Ikraftträder
2003-01-01