Förordning (2002:985) om balanstal för år 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002:985
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,03 för år 2003.

Ändringar

Förordning (2002:985) om balanstal för år 2003

Ikraftträder
2003-01-01