Förordning (2003:1082) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2004

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2003-11-27
Ändring införd
SFS 2003:1082
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2004 skall vara 4,97 procent.

Ändringar

Förordning (2003:1082) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2004

Ikraftträder
2004-01-01