Förordning (2003:130) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2003/04

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-04-10
Ändring införd
SFS 2003:130
Ikraft
2003-07-01
Tidsbegränsad
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2003/04.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2003:130) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2003/04

CELEX-nr
31998L0093
Ikraftträder
2003-07-01