Upphävd författning

Förordning (2003:140) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-04-16
Ändring införd
SFS 2003:140
Ikraft
2003-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 4 § smittskyddslagen (1988:1472) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana samhällsfarliga sjukdomar som avses i 1.1 bilagan till lagen skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) från och med ikraftträdandet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2003:140) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

Ikraftträder
2003-05-01

Ändring, SFS 2003:421

Omfattning
upph.