Tillkännagivande (2003:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2002-12-30
Ändring införd
SFS 2003:3
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2003 är 4,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2003:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2003-01-01