Riksbankens föreskrifter (2003:452) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2003-06-05
Ändring införd
SFS 2003:452
Ikraft
2003-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av att det är 30 år sedan Konung Carl XVI Gustaf tillträdde tronen skall minnesmynt med nominella värden om två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar och ha en vikt av 12 gram samt en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 30 ÅR".

[S3]På frånsidan avbildas stora riksvapnet under kunglig krona samt som omskrift upptill Konungens valspråk "FÖR SVERIGE • I TIDEN" och nedtill "2000 KRONOR" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Präglingsåret 2003 uppdelat med "20" och "03" på vänster respektive höger sida av stora riksvapnet.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 30 ÅR".

[S3]På frånsidan avbildas stora riksvapnet under kunglig krona samt som omskrift upptill Konungens valspråk "FÖR SVERIGE • I TIDEN" och nedtill "200 KRONOR" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Präglingsåret 2003 uppdelat med "20" och "03" på vänster respektive höger sida av stora riksvapnet.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2003:452) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2003-09-01