Förordning (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-09-04
Ändring införd
SFS 2003:576
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 39 300 kronor respektive 40 100 kronor för år 2004.

Ändringar

Förordning (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004

Ikraftträder
2004-01-01