Inaktuell version

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2003-10-23
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2007:179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsplatsintroduktion. Förordning (2006:1558).

2 §  Med arbetsplatsintroduktion avses att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning.

[S2]Länsarbetsnämnden utser den specialutbildade arbetsförmedlaren. Förordning (2007:179).

3 §  Arbetsplatsintroduktion får erbjudas en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet och som är minst 20 år och

  • deltar eller har deltagit i av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller
  • är eller riskerar att bli långtidsinskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (2007:179).

4 §  Arbetsplatsintroduktion skall vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att insatsen skall lämnas endast om det är lämpligt både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Förordning (2007:179).

5 §  Arbetsplatsintroduktion får lämnas under högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får dock insatsen lämnas under längre tid. I sådant fall skall det anges vad de särskilda skälen består i. Dokumentation skall ske av den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:179).

6 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

7 §  Länsarbetsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2005:1202) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1558) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:179) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:927) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
nuvarande 7 § betecknas 8 §; ändr. 2, 6, den nya 8 §§; ny 7 §
Ikraftträder
2008-01-01