Förordning (2003:630) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-10-23
Ändring införd
SFS 2003:630
Ikraft
2003-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna skall träda i kraft den 31 december 2003.
Avtalet träder i kraft den 1 november 2003.

Ändringar

Förordning (2003:630) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Ikraftträder
2003-12-31