Förordning (2003:634) om balanstal för år 2004

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-10-30
Ändring införd
SFS 2003:634
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0105 för år 2004.

Ändringar

Förordning (2003:634) om balanstal för år 2004

Ikraftträder
2004-01-01