Förordning (2003:635) om inkomstbasbelopp för år 2004

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-10-30
Ändring införd
SFS 2003:635
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 42 300 för år 2004.

Ändringar

Förordning (2003:635) om inkomstbasbelopp för år 2004

Ikraftträder
2004-01-01