Förordning (2003:755) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2003-10-30
Ändring införd
SFS 2003:755
Ikraft
2004-01-01
Tidsbegränsad
2004-01-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning att inskrivningsdagarna den 2 och 5 januari 2004 skall ställas in.

Ändringar

Förordning (2003:755) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning

Ikraftträder
2004-01-01