Tillkännagivande (2004:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2003-12-30
Ändring införd
SFS 2004:1
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2004 är 3,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2004:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2004-01-01