Förordning (2004:1048) om inkomstbasbelopp för år 2005

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
SFS 2004:1048
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 43 300 kronor för år 2005.

Ändringar

Förordning (2004:1048) om inkomstbasbelopp för år 2005

Ikraftträder
2005-01-01