Förordning (2004:1049) om balanstal för år 2005

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
SFS 2004:1049
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0097 för år 2005.

Ändringar

Förordning (2004:1049) om balanstal för år 2005

Ikraftträder
2005-01-01