Upphävd författning

Förordning (2004:226) om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-04-22
Ändring införd
SFS 2004:226
Ikraft
2004-05-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
När en allmän domstol eller Marknadsdomstolen meddelar en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, skall en kopia av domen eller beslutet samma dag sändas till Konkurrensverket.

Ändringar

Förordning (2004:226) om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget

Ikraftträder
2004-05-18

Ändring, SFS 2008:604

Omfattning
upph.