Förordning (2004:375) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2004/05

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-05-13
Ändring införd
SFS 2004:375
Ikraft
2004-07-01
Tidsbegränsad
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2004/05.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2004:375) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2004/05

CELEX-nr
31998L0093
Ikraftträder
2004-07-01