Inaktuell version

Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Version: 2018:12

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
SFS 2004:484 i lydelse enligt SFS 2018:12
Ikraft
2004-07-01
Upphäver
Förordning (1994:952) om Allmänna arvsfonden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2007:1133) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:555) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1425) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1512) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 2 a, 20 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:989) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:1149) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 2 a, 20 a §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:357) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ny 13 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:864) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 2 a, 13 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1330) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 11 a §; ny 11 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:314) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2017:434) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:12) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:1551) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-15