Förordning (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-08-26
Ändring införd
SFS 2004:695
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 39 400 kronor respektive 40 300 kronor för år 2005.

Ändringar

Förordning (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005

Ikraftträder
2005-01-01