Förordning (2004:869) om avgift under år 2005 för Luftfartstyrelsens verksamhet

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
SFS 2004:869
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Flygbolag som transporterar passagerare från en svensk flygplats skall betala en avgift till Luftfartsstyrelsen för att bekosta Luftfartsstyrelsens verksamhet.

2 §  För år 2005 skall avgiften vara 8 kronor 50 öre.

3 §  Avgift skall betalas för varje passagerare som reser från en svensk flygplats.

[S2]Avgiften skall dock inte betalas

  • för passagerare vid taxi- och privatflygning,
  • för barn under två år,
  • för besättningsmedlem som i anslutning till tjänsteutövning utför tjänsteresa i det egna företagets flygplan,
  • för passagerare i transit,
  • vid förnyad start efter det att luftfartyg återvänt till flygplatsen på grund av tekniska störningar eller väderhinder,
  • för ambulans-, eftersöknings- och räddningsflygningar, eller
  • vid rundflygning.

4 §  Luftfartsstyrelsen skall påföra flygbolagen avgiften i efterskott.

5 §  Luftfartsstyrelsen skall bestämma vilka faktureringsintervall som skall gälla och om avgiften skall faktureras tillsammans med andra avgifter.

6 §  Luftfartsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2004:869) om avgift under år 2005 för Luftfartstyrelsens verksamhet

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2005-01-01