Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:1035
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall vara 4,75 procent för år 2006.

Ändringar

Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006