Förordning (2005:1086) om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1086
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2006.

Ändringar

Förordning (2005:1086) om upphävande av Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsariklar samt om beskattenhet av kostnadsfria förbruktningsariklar, m.m. (SOSFS 1994:22)