Förordning (2005:172) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2005/06

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2005-04-07
Ändring införd
SFS 2005:172
Ikraft
2005-07-01
Tidsbegränsad
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2005/06.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2005:172) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2005/06

CELEX-nr
31998L0093
Ikraftträder
2005-07-01