Tillkännagivande (2005:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2004-12-30
Ändring införd
SFS 2005:3
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2005 är 2,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2005:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2005-01-01