Tillkännagivande (2005:633) av uppgift om Riksabankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2005-06-30
Ändring införd
SFS 2005:633
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli - 31 december 2005 är 1,5 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2005:633) av uppgift om Riksabankens referensränta

Ikraftträder
2005-07-01