Riksbankens föreskrifter (2005:639) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2005-04-22
Ändring införd
SFS 2005:639
Ikraft
2005-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan porträtt av Dag Hammarskjöld i profil omgivet av omskriften "DAG HAMMARSKJÖLD" upptill och årtalen "1905 - 2005" nedtill.

[S3]På frånsidan stiliserade lågor med omskriften "VÅR VÄG ÄR GLÖD OCH ICKE ASKA", vilket är text ur Dag Hammarskjölds tolkning av den franske författaren och nobelpristagaren Saint-John Perses "Chronique".

[S4]Till vänster om de stiliserade lågorna finns "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill "2000 KRONOR" och "SVERIGE".

[S5]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan porträtt av Dag Hammarskjöld i profil omgivet av omskriften "DAG HAMMARSKJÖLD" upptill och årtalen "1905 - 2005" nedtill.

[S3]På frånsidan stiliserade lågor med omskriften "VÅR VÄG ÄR GLÖD OCH ICKE ASKA", vilket är text ur Dag Hammarskjölds tolkning av den franske författaren och nobelpristagaren Saint-John Perses "Chronique".

[S4]Till vänster om de stiliserade lågorna finns "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill "200 KRONOR" och "SVERIGE".

[S5]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2005:639) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2005-09-01