Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-08-25
Ändring införd
SFS 2005:650
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 39 700 kronor respektive 40 500 kronor för år 2006.

Ändringar

Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006

Ikraftträder
2006-01-01