Förordning (2005:794) om inkomstindex för år 2006

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
SFS 2005:794
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 121,65 för år 2006.

Ändringar

Förordning (2005:794) om inkomstindex för år 2006

Ikraftträder
2006-01-01