Förordning (2005:795) om inkomstbasbelopp för år 2006

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
SFS 2005:795
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 44 500 kronor för år 2006.

Ändringar

Förordning (2005:795) om inkomstbasbelopp för år 2006

Ikraftträder
2006-01-01