Förordning (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-11-10
Ändring införd
SFS 2005:859 i lydelse enligt SFS 2008:1391
Ikraft
2006-01-01
Tidsbegränsad
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning avser utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden.

[S2]Förordningen gäller vid sidan av 35 § första stycket förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.

2 §  Försöksverksamheten får bedrivas vid tingsrätterna i Stockholms län.

3 §  Två eller flera tingsrätter i Stockholms län får inleda en utökad samverkan i administrativa ärenden. En sådan samverkan innebär att lagmannen får uppdra åt någon som är anställd vid en annan tingsrätt i samma län, att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden.

Ändringar

Förordning (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1357) om fortsatt giltighet av förordningen (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2007:1307) om fortsatt giltighet av förordningen (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2008:1391) om fortsatt giltighet av förordningen (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

Omfattning
forts.giltighet