Förordning (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:888
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För sin medverkan vid 2006 års val skall kommunerna erhålla statsbidrag med
  1. dels 30 000 kronor per kommun,
  2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknad efter en fingerad valdag den 1 mars 2006, multiplicerad med 94 300 000 kronor, varvid brutet tal skall avrundas nedåt till helt krontal.
Valmyndigheten skall fastställa statsbidraget samt betala ut bidraget till kommunerna senast den 28 april 2006. Beslut i ärende om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val

Ikraftträder
2006-01-01